Tổng quan

 

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2022, Trường Quản lý Toàn cầu Thunderbird (Thunderbird), ngôi nhà của chương trình Thạc sĩ Quản lý được xếp hạng số 1 thế giới và Đại học Bang Arizona (ASU), được xếp hạng số 1 về đổi mới ở Hoa Kỳ, đã ra mắt sáng kiến 100 Million Learners cấp Toàn cầu của Francis và Dionne Najafi. Sáng kiến này nhằm mục đích cung cấp giáo dục trực tuyến, toàn cầu từ các tổ chức được công nhận đẳng cấp thế giới này bằng 40 ngôn ngữ khác nhau cho người học trên toàn cầu, hoàn toàn miễn phí cho người học. Phụ nữ và thiếu nữ trẻ sẽ chiếm 70% trong số 100 triệu học viên mà chương trình sẽ tiếp cận trên toàn thế giới.

Sáng kiến Toàn cầu này sẽ thúc đẩy hơn nữa sứ mệnh của Thunderbird nhằm trao quyền và tạo ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo và quản lý toàn cầu, những người tối đa hóa lợi ích của Cuộc cách mạng Công nghiệp Lần thứ tư nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng bền vững và công bằng trên toàn thế giới.

Sáng kiến Toàn cầu này cung cấp ba lộ trình cho người học tùy thuộc vào trình độ học vấn hiện tại của họ:

 1. Chương trình cơ bản: Nội dung dành cho người học ở mọi trình độ học vấn.
 2. Chương trình trung cấp: Nội dung ở cấp học phổ thông hoặc trình độ đại học.
 3. Các khóa học nâng cao: Nội dung ở trình độ đào tạo sau đại học.

Đăng ký      Đăng nhập

Cuộc sống của chúng tôi đã được thay đổi nhờ trải nghiệm của chúng tôi tại Thunderbird và chúng tôi muốn mở rộng trải nghiệm chuyển đổi tương tự đó cho những người trên khắp thế giới không có cơ hội tiếp cận nền giáo dục đẳng cấp thế giới này.”

F. Francis Najafi ’77 

Chương trình

Các khóa học cơ bản

Đối với người học ở bất kỳ trình độ học vấn.

Các khóa học trung cấp

Đối với người học có trình độ học vấn trung học hoặc đại học.

Thunderbird Undergraduate student smiling at the camera
Thunderbird Undergraduate student smiling at the camera

Các nguyên tắc Quản lý Toàn cầu

Sắp có
Image of a Bachelor of Global Management student smiling in front of a group of diverse students talking in the new Global Headquarters.
Image of a Bachelor of Global Management student smiling in front of a group of diverse students talking in the new Global Headquarters.

Các nguyên tắc Kế toán Toàn cầu

Sắp có
Thunderbird student Grecia Cubillas sits with her laptop at global headquarters
Thunderbird student Grecia Cubillas sits with her laptop at global headquarters

Các nguyên tắc Tiếp thị Toàn cầu

Sắp có
Thunderbird undergraduate student works on his laptop from a balcony at global headquarters
Thunderbird undergraduate student works on his laptop from a balcony at global headquarters

Dữ liệu Lớn (Big Data) trong Nền kinh tế Toàn cầu

Sắp có
Image of a Bachelor of Science in International Trade student in a suit smiling in the Asian Heritage lounge at the Thunderbird Global Headquarters.
Image of a Bachelor of Science in International Trade student in a suit smiling in the Asian Heritage lounge at the Thunderbird Global Headquarters.

Khởi nghiệp Toàn cầu

Sắp có

Các khóa học nâng cao

Các khóa học dành cho người học có trình độ đại học hoặc sau đại học.

Image of a Thunderbird student giving a presentation to a crowd in the Global Events Forum.
Image of a Thunderbird student giving a presentation to a crowd in the Global Events Forum.

Lãnh đạo Toàn cầu & Phát triển Cá nhân

Sắp có
Image of a couple of executives shaking hands and smiling during a meeting.
Image of a couple of executives shaking hands and smiling during a meeting.

Khởi nghiệp Toàn cầu & Kinh doanh Bền vững

Sắp có
Image of a Thunderbird student writing on a board with post it notes during a meeting
Image of a Thunderbird student writing on a board with post it notes during a meeting

Kế toán Toàn cầu: Quản lý bằng Những con số

Sắp có
A woman looks at data on screens in front of her
A woman looks at data on screens in front of her

Phân tích Dữ liệu & Chuyển đổi Kỹ thuật số

Sắp có
Thunderbird graduate students interacts with tabletop computers at global headquarters
Thunderbird graduate students interacts with tabletop computers at global headquarters

Trải nghiệm Khách hàng & Tiếp thị Kỹ thuật số

Sắp có

Đăng ký để nhận thông báo khi có các khóa học bằng ngôn ngữ bạn muốn.

Graphic depicting the 5 steps of the 100ML process.
Upon successful completion of each course, learners earn digital credentials in recognition of their learning. These can be retrieved from the Learner Portal so learners can share their achievements with their networks and where it matters most to them. Learners who successfully complete all five courses in the Advanced program will earn a Thunderbird Executive Education certificate. Those interested can apply for an accredited certificate from ASU/Thunderbird as long as they have achieved a grade of B or better in each of the five courses.

If approved*, the 15-credit certificate can be used to transfer to another institution, pursue a degree at ASU/Thunderbird, or elsewhere. Learners who take any of the courses can choose to pursue other lifelong learning opportunities at ASU/Thunderbird or use their digital credentials to pursue new professional opportunities.

Ngôn ngữ

 • Arabic
 • Bengali
 • Burmese
 • Czech
 • Dutch
 • English
 • Farsi
 • French
 • German
 • Gujarati
 • Hausa

 • Hindi
 • Hungarian
 • Bahasa (Indonesia)
 • Italian
 • Japanese
 • Javanese
 • Kazakh
 • Kinyarwanda
 • Korean
 • Malay

 • Mandarin Chinese (S)
 • Mandarin Chinese (T)
 • Polish
 • Portuguese
 • Punjabi
 • Romanian
 • Russian
 • Slovak
 • Spanish
 • Swahili

 • Swedish
 • Tagalog
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Urdu
 • Uzbek
 • Vietnamese
 • Yoruba
 • Zulu

Nhu cầu

Trong nền kinh tế toàn cầu mới, nơi công nghệ đã thay thế rất nhiều người lao động, việc có được bộ kỹ năng sẵn sàng cho tương lai là điều cần thiết cho cả cơ hội cá nhân và nghề nghiệp. Tuy nhiên, quá nhiều người học trên thế giới không được tiếp cận với nền giáo dục có chất lượng và bộ kỹ năng của thế kỷ 21, một vấn đề sẽ chỉ nổi lên trong những năm sắp tới.

Nhu cầu về giáo dục đại học được dự đoán sẽ tăng từ khoảng 222.000.000 vào năm 2020 lên hơn 470.000.000 vào năm 2035. Để đáp ứng nhu cầu đó, thế giới sẽ phải xây dựng tám trường đại học phục vụ 40.000 sinh viên mỗi tuần trong 15 năm tới. Ngoài ra, 90% sinh viên đại học trên thế giới không được tiếp cận với các nguồn lực hoặc sự công nhận của các trường đại học hàng đầu. Ngoài ra, nhu cầu về các bộ kỹ năng cần thiết để thành công trong nền kinh tế mới từ các thành viên ở đáy của kim tự tháp kinh tế, chẳng hạn như các nữ doanh nhân, được dự đoán sẽ vượt trên 2-3 tỷ người nữa.

Tin tức

Tập tài liệu Tải về

Hợp tác với chúng tôi

Một thành phần quan trọng cho sự thành công của Sáng kiến 100M Learners là sự cộng tác với các đối tác ở cấp toàn cầu, khu vực và quốc gia, những người có thể giúp chúng tôi tiếp cận 100 triệu người học trên khắp thế giới. Các đối tác này sẽ giúp chúng tôi tiếp cận mạng lưới người học của họ tại các thị trường trọng điểm mà chúng tôi đã xác định là ưu tiên, triển khai các khóa học và liên tục cung cấp phản hồi về những cách cải thiện chúng và tận dụng mạng lưới của họ để hỗ trợ người học của chúng tôi.

Hỗ trợ sáng kiến này

Một món quà dành cho Sáng kiến 100 Million Learners Toàn cầu của Francis và Dionne Najafi sẽ giúp người học trên khắp thế giới nhận được một nền giáo dục quản lý toàn cầu đẳng cấp thế giới miễn phí. Sự hỗ trợ của bạn sẽ cung cấp những trải nghiệm học tập cho những sinh viên mà có thể sử dụng các kỹ năng khởi nghiệp và quản lý để chống lại tình trạng nghèo và cải thiện điều kiện sống trong cộng đồng của họ. Quan trọng nhất, khoản quyên góp của bạn sẽ thúc đẩy tầm nhìn của Thunderbird về một thế giới bình đẳng và toàn diện thông qua việc giải quyết sự chênh lệch lớn về tiếp cận giáo dục trên toàn cầu. Cảm ơn vì sự xem xét và ủng hộ của bạn.

Khoa trương

Đạt 100 triệu người học sẽ đòi hỏi một nỗ lực toàn cầu lớn để nâng cao nhận thức. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách truyền bá từ trong mạng xã hội của bạn.