Bootcamp Khởi nghiệp & Đổi mới Toàn cầu

Available Now

Tổng quan

Chương trình tập huấn Bootcamp 100 Million Learners của Thunderbird về Khởi nghiệp & Đổi mới Toàn cầu trang bị cho bạn để thực hiện ước mơ kinh doanh và nâng tầm sự nghiệp của bạn với tư cách là một nhà đổi mới. Với sự tập trung duy nhất vào động lực toàn cầu trong kỷ nguyên đột phá và thay đổi nhanh chóng, chương trình giảng dạy có 18 chủ đề hàng đầu, chìa khóa dẫn đến thành công của doanh nhân toàn cầu trong Cuộc cách mạng Công nghiệp Lần thứ tư. Chương trình tương tác và kịp thời này cung cấp các khía cạnh mới trong giáo dục quản lý trực tuyến được điều chỉnh để linh hoạt tối đa, trao quyền cho các nhà lãnh đạo doanh nhân và nhà đổi mới với các mẫu để khởi đầu các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu mới, cũng như các chiến lược đã được chứng minh của Thế kỷ 21 để tạo ra giá trị thông qua đổi mới trong các doanh nghiệp hiện tại thuộc khu vực tư nhân, phi lợi nhuận và các khu vực công.

Bất kỳ người học nào cũng có thể tham gia miễn phí Chương trình tập huấn Bootcamp 100 Million Learners về Khởi nghiệp & Đổi mới Toàn cầu, nhờ vào món quà từ thiện hào phóng từ Sáng kiến Toàn cầu của Najafi. Chương trình Bootcamp này phù hợp với người học ở mọi trình độ học vấn. Đây là chương trình cấp đầu vào của Sáng kiến Toàn cầu 100 Million Learners này.

Đăng ký      Đăng nhập

Nội dung khóa học

 • Cuộc cách mạng Công nghiệp Lần thứ tư là Gì?
 • Lập kế hoạch Chiến lược: Lên Tầm nhìn và Thiết lập Mục tiêu
 • Sự sẵn sàng của Tổ chức để Nâng cấp và Mở rộng Quy mô
 • Lập thứ tự ưu tiên Các hành động để Mang lại Kết quả Dự kiến
 • Trách nhiệm giải trình, Tính minh bạch và Đạo đức trong Kinh doanh
 • Tuyển dụng Nhân tài Chất lượng để Phát triển Kinh doanh
 • Tạo ra một Văn hóa Kinh doanh để Tăng trưởng
 • Phát triển Nhân sự để Tăng trưởng Kinh doanh
 • Tận dụng Các chuỗi Giá trị như một Lợi thế Cạnh tranh
 • Phân tích và Quản lý Tài chính
 • Tài trợ và Tiếp cận Vốn
 • Quan hệ đối tác Công-Tư cho Doanh nghiệp
 • Khởi nghiệp Tạo giá trị Xã hội
 • Tạo Lòng trung thành của Khách hàng Thông qua Tiếp thị
 • Xây dựng Thương hiệu Hiệu quả để Tăng trưởng Kinh doanh
 • Sở hữu Trí tuệ trong Kinh doanh
 • Sử dụng Phương tiện Truyền thông Xã hội Hiệu quả cho Doanh nghiệp
 • Xác định lại Tính đa dạng, Công bằng và Hòa nhập để Thành công trong Kinh doanh

Người phụ trách giảng viên

Thunderbird Dean and Director General Sanjeev Khagram

Sanjeev Khagram

Foundation Professor of Global Leadership and Global Futures
Placeholder silhouette of the Thunderbird Logo

Diana Bowman

Assoc Dean (ACD) & Professor, Consortium for Science, Policy & Outcomes